Fotografia w obecnych czasach jest bardzo powszechna i masowo wykonywana.

Dostępność różnego rodzaju sprzętu umożliwia to.

 

Decydując się na powołanie Towarzystwa Fotograficznego inicjatorzy mieli na uwadze zrzeszenie osób, tym parających się, o ambicjach i dążeniach wykraczających zwykły zapis obrazu.

Trzon obecnego Towarzystwa tworzą członkowie działającego ponad 30.lat temu Klubu Fotograficznego WIDMO.

Zawiązało się ono po spotkaniach po latach, kontaktach telefonicznych. Przyjęło nazwę "duże F", zostało ogłoszone 26.12.2021 na portalu społecznościowym FB.

Towarzystwo czekają dalsze konsultacje i ustalenia, pojawiać się będą nowe zainteresowane osoby.

Czas i determinacja pokaże co z tego zamiaru się ukształtuje?